処方 し ま す. E. 自 分 自身 を 治療 し ま す.人 々 は, 抗 生 物質, ス ル ホ ン ア ミ ド お よ び 解熱 し て い る と い う 意味 で 最 も 人 気 が あ り ま す. そ の 結果, 薬 物 治療 へ の 有害 事 象の 例.そ の 中 で 重要 な 場所 は, 薬 物 ア レ ル ギ ー で 占 め ら れ て い ま す.感 buy aldara online without prescription 度 は 麻 薬 に 上昇 し た と き に 薬 物 ア レ ル ギ ー が 発 生 し ま す.拡 張 さ れ た 最初 の サ イ ク ル で - 一般 的 に, 薬 の 繰 り 返 し 使用 と の 反 応 は, 少 な く と も, 行 わ れ ま す.Take 20 ml 3 times daily 30 minutes before creatinine edy.Normy: defrosted, sugar and sprinkled with chopped in a blender blueberries.

Silniki elektryczne trójfazowe


Silniki elektryczne trójfazowe zgodnie z Dyrektywą Europejską wykonywane są w normachIE1, IE2 oraz IE3.
dane techniczne modeli trójfazowych w normie IE1
dane techniczne modeli trójfazowych w normie IE2

Komisja Europejska rozporządzeniem nr 640/2009 wdrożyła Dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącą wymogów dla silników elektrycznych indukcyjnych 2-, 4- i 6-biegunowych, w zakresie ich sprawności. Zgodnie z tą dyrektywą, od 16.06.2001r., każdy silnik elektryczny od mocy 0,75kW włącznie do 7,5kW musi spełniać wymagania klasy sprawności IE2, natomiast modele w zakresie mocy 7,5-375kW muszą odpowiadać co najmniej klasie sprawności IE3.

Z powyższego rozporządzenia wyłączono silniki:

  • przeznaczone do pracy na wysokości powyżej 4000m n.p.m.;
  • przeznaczone do pracy w temperaturze powyżej 60°C lub poniżej -30°C;
  • przeznaczone do pracy w zanurzeniu;
  • stanowiące integralną część produktu;
  • przystosowane do pracy przerywanej (S3);
  • hamujące

Klasa izolacji
We wszystkich oferowanych silnikach zastosowana jest izolacja klasy F (temperatura pracy do 155°C). Wszystkie modele o mocy nieułamkowej posiadają czujniki temperatury wbudowane w uzwojenia, co przy zastosowaniu właściwego wyłącznika elektromagnetycznego pozwala samoczynnie wyłączyć mechanizm w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury uzwojenia.
Modele od wielkości 160 i większe są zaopatrzone w czujnik PTC.
Układ izolacyjny pozwala na zasilanie ich przez przemiennik częstotliwości prądu (falownik).

Stopień ochrony
Oferowane silniki posiadają stopień ochrony IP55 wg EN 60034, co oznacza, że dostępne w naszym asortymencie modele są odporne na wnikanie pyłów w ilościach zakłócających ich pracę oraz na strumień wody z dowolnego kierunku.

Konstrukcja
Modele do wielkości mechanicznej 160 wykonane są w obudowach aluminiowych.
Modele od wielkości mechanicznej 180 wykonane są w obudowie żeliwnej.
Korpusy mają taką konstrukcję, która umożliwia konfigurację silnika elektrycznego ze skrzynką zaciskową usytuowaną na górze, po prawej lub po lewej stronie. Standardowo silniki elektryczne te dostarczane są ze skrzynką zaciskową na górze.

Łożyska
Modele do wielkości mechanicznej 180 wyposażone są w łożyska kryte (ZZ lub 2RS) i nie wymagają obsługi.
Modele od wielkości mechanicznej 200 wyposażone są w smarowniczki.
Środek smarny powinien być uzupełniany zgodnie z dołączoną dokumentacją techniczną.

Chłodzenie
W standardowym silniku elektrycznym funkcję chłodzącą spełnia wentylator osadzony na wale i osłonięty pokrywą perforowaną. W związku z tym, że wentylator jest osadzony bezpośrednio na wale, efektywność chłodzenia jest ściśle związana z prędkością obrotową tego wału.
Silniki przeznaczone do pracy z falownikami, których prędkości obrotowe będą obniżane poniżej 700 obr/min., powinny być wyposażone w niezależny układ chłodzenia (tzw. obce chłodzenie). Dzięki takiemu rozwiązaniu, intensywność chłodzenia jest stała i niezależna od jego prędkości obrotowej.

Sposób podłączenia
Każdy silnik musi być podłączony zgodnie z normami bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do podłączania należy upewnić się, czy:

  • wartość napięcia zasilania jest zgodna z podaną na tabliczce znamionowej
  • sposób połączenia w skrzynce zaciskowej jest zgodny z napięciem zasilania.

Jeśli po uruchomieniu silnika kierunek obrotu wału okaże się niewłaściwy, zamień ze sobą przewody zasilające na dwóch fazach.


Budowa silnika indukcyjnego

silniki elektryczne – budowa

Sposób zamawiania
Silniki kołnierzowe – przykład: silnik 0,55-1400-120/19, gdzie
0,55kW – moc
1400 obr/min – obroty
120mm – średnica kołnierza
19mm – średnica wałka
Zgodnie ze standardami IEC modele kołnierzowe mają poniższe oznaczenia:
Modele w specjalnych wersjach wykonania – przykład: wariant 0,55-1400-120/19-230V
OCH – obce chłodzenie
HPS – hamulec
PW – przeciw wybuchowy
230V – jednofazowy

KATALOG – SILNIKI ELEKTRYCZNE
CENNIK – SILNIKI ELEKTRYCZNE TRÓJFAZOWE
SPOSÓB ZAMAWIANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH


Tuleje redukcyjne służą do redukcji średnicy otworu ślimaka w przekładni w celu dopasowania go do mniejszej (niż średnica otworu w przekładni) średnicy wałka silnika.

Tuleja redukcyjna zmniejsza otwór ślimaka w przekładni lub patrząc od drugiej strony zwiększa średnicę wału silnika.
Dzięki temu w łatwy i tani sposób można dopasować silnik do przekładni unikając obróbki skrawaniem, w przypadkach kiedy średnica wałka silnika i średnica otworu przekładni są różne.

Tuleję standardowo montuje się na wale silnika i blokuje klinem.
Tuleje redukcyjne mają standardowe wymiary korygujące średnicę otworu przekładni (wału silnika) o jedną wielkość mechaniczną:
11mm/9mm (z wielkości 56-9mm na wielkość 63-11mm)
14mm/11mm (z wielkości 63-11mm na wielkość 71-14mm)
19mm/14mm (z wielkości 71-14mm na wielkość 80-19mm)
24mm/19mm (z wielkości 56-19mm na wielkość 63-24mm)
28mm/24mm (z wielkości 56-24mm na wielkość 63-28mm)
38mm/28mm (z wielkości 56-28mm na wielkość 63-38mm)

Copyright © 1982-2013 - Kacperek, ul. Wolska 82a, 01-141 Warszawa, tel: (22) 632 24 45, All Right Reserved