Przekładnie

PRZEŁOŻENIE – jak sprawdzić

Przekładnia ślimakowa – identyfikacja przełożenia.
Na tabliczce znamionowej przełożenie przekładni ślimakowej oznaczane jest jako „i”

Jeśli tabliczka jest nieczytelna, a przekładnia jest sprawna, obracamy ślimakiem, aby wykonać pełen obrót ślimacznicy. Ilość obrotu ślimaka na jeden obrót ślimacznicy to przełożenie. Przy większych przełożeniach np. i=100, można wykonać np. ćwierć obrotu ślimacznicy i pomnożyć ilość obrotów ślimaka przez cztery.

Jeśli tabliczka jest nieczytelna, a przekładnia jest niesprawna, należy zdemontować ślimak i ślimacznicę, policzyć ilość zębów ślimacznicy oraz policzyć krotność ślimaka.

Policzenie zębów na ślimacznicy nie stanowi problemu. Problem leży w identyfikacji krotności ślimaka. Wytłumaczymy:
Z definicji: Krotność ślimaka to ilość początków linii śrubowej gwintu w dowolnym przekroju prostopadłym do osi śruby. Prościej: jest to ilość ostrych wcięć na ślimaku (miejsca na rys zaznaczone okręgiem). Krotność przedstawiona jest na rysunku poniżej gdzie każdy zwój gwintu zaznaczony jest innym kolorem.

Jeśli krotność zostanie zidentyfikowana, wówczas przełożenie liczy się ze wzoru i = z2 / z1, gdzie z2 – ilość zębów ślimacznicy, z1 – krotność ślimaka.

PRZYŁĄCZE SILNIKA – pomiary

Przyłącze przekładni definiuje średnica otworu w osi napędowej i średnica kołnierza. Przyłącze silnika definiuje średnica wałka oraz średnica kołnierza. Aby przekładnia mogła być połączona z danym silnikiem jej przyłącze musi pasować do przyłącza silnika, co oznacza, że średnice otworu w przekładni i wałka silnika musza być tej samej średnicy oraz średnice kołnierzy muszą mieć te same średnice. Zdarza się, że do silnika z mniejszym wałkiem zakłada się przekładnię z większym o jeden stopień otworem przekładni stosując tak zwaną tulejkę redukcyjną. Jednak kołnierze silnikowe musza mieć bezwzględnie identyczne średnice. Tuleje redukcyjne są powszechnie stosowane, w celu przyspieszenia realizacji zamówienia.
Pomiar w celu identyfikacji przyłączy:

Copyright © 1982-2013 - Kacperek, ul. Wolska 82a, 01-141 Warszawa, tel: (22) 632 24 45, All Right Reserved