Automatyka

Podłączenie falownika jednofazowego do silnika trójfazowego

Silnik 230/400V fabrycznie jest podłączony w konfiguracji gwiazdy:

Aby podłączyć falownik jednofazowy do silnika 230/400V, należy odkręcić nakrętki i zdjąć podkładki wraz z blaszkami:

Blaszki należy zamontować równolegle, a przewód ekranowany z falownika podłączyć jak pokazano na zdjęciu poniżej:

Kiedy spada moment na silniku sterowanym falownikiem

Należy pamiętać, że powyżej wartości znamionowych (powyżej 50 Hz) moment obrotowy silnika będzie spadał. W zakresie częstotliwości od 0 do 50 Hz moc rośnie i osiągnie ona wartość maksymalną przy częstotliwości 50 Hz.

Wektorowy tryb pracy falownika

Falowniki, które posiadają możliwość sterowania wektorowego fabrycznie są ustawione na sterowanie skalarne. Aby ustawić sterowanie wektorowe należy parametr H40 ustawić na 3, uprzednio wykonując autotuning (H41=1).

Copyright © 1982-2013 - Kacperek, ul. Wolska 82a, 01-141 Warszawa, tel: (22) 632 24 45, All Right Reserved