Falowniki jednofazowe

Co to jest falownik
Falownikiem potocznie nazywamy mikroprocesorowy przemiennik częstotliwości. Falownik jest urządzeniem energoelektronicznym, służącym do regulacji prędkości obrotowej trójfazowego silnika elektrycznego przez zmianę częstotliwości i napięcia prądu zasilającego silnik.

Do czego służy falownik
Za pomocą przemienników częstotliwości możliwa jest, w szerokim zakresie, płynna regulacja prędkości obrotowej napędu (przekładni połączonej z silnikiem). Przy użyciu falownika możliwe jest wystartowanie napędu rozpędzając go nawet do dwukrotnej nominalnej prędkości obrotowej. Funkcje łagodnego rozruchu (soft start) i łagodnego zatrzymania (soft stop) falownika umożliwiają:,

  • ograniczenie prądu rozruchowego silnika,
  • zmniejszenie obciążeń dynamicznych w napędzie,
  • nastawienie czasu hamowania. 

Ponadto falowniki mają wbudowany szereg programowalnych funkcji i urządzeń, które możemy zastosować na wejściu i na wyjściu falownika. Przykładowe funkcje falowników:
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe orazUF – sterowanie silnikiem umożliwiające niezależne sterowanie prędkością i momentem maszyny dzięki czemu może ona osiągnąć maksymalny moment nawet przy zerowej prędkości.
Autotunig– procedura automatycznej identyfikacji parametrów silnika niezbędna do prawidłowego sterowania silnika w trybie wektorowym polegająca na pomiarze prądu rezystancji oraz induktancji silnika.
Sterownik PID – tryb regulacji ze sprzężeniem zwrotnym. Falownik dąży do zmniejszenia różnicy pomiędzy wartością zadaną (nastawioną w falowniku), a wartością zwrotną (otrzymywaną z czujników analogowych obiektu sterowania np. ciśnienia, poziomu cieczy w zbiorniku).
Filtr przeciwzakłóceniowy – tłumi zakłócenia w przebiegu napięcia i prądu elektrycznego emitowane przez falownik zapewniając swoją właściwą pracę falownika innych urządzeń w sieci.
Rezystor hamujący – zapobiega pojawieniu się zbyt wysokiego napięcia podczas zbyt gwałtownego obniżania częstotliwości falownika czyli hamowania silnika; odbiera napięcie z uzwojeń silnika i zamienia je w ciepło;
Cennik rezystorów hamujących
Moduł hamujący – tranzystor załączający obwód rezystora hamowania w sytuacji, gdy silnik wchodzi w zakres pracy generatorowej.
Wyżej wyszczególnione funkcje to tylko przykładowe, najczęściej stosowane dodatkowe możliwości falowników.

Jak dobrać falownik do napędu
Zastosowany przemiennik musi mieć moc większą bądź równą mocy napędzanego silnika elektrycznego.  Możliwe jest zastosowanie jednego falownika do napędzania kilku napędów jednocześnie. W takiej sytuacji, dobierając przemiennik częstotliwości, należy zsumować nominalne moce silników elektrycznych i dodać ok. 20% zapasu dla zapewnienia prawidłowości pracy całego układu. W aplikacji, gdzie jeden falownik napędza kilka silników, silniki podłączane są do przemiennika równolegle, co powoduje, że pracują z jednakową prędkością obrotową.

Falowniki jednofazowe – jak to działa
Przemienniki częstotliwości o zasilaniu jednofazowym przekształcają jedną fazę 1x230V na trzy fazy 3x230V. Dlatego jeśli do falowników jednofazowych podłączymy trójfazowe silniki elektryczne przełączone w trójkąt 3x230V to z jednej fazy możemy zasilać trójfazowe napędy. 

Falowniki serii iE5 zasilane 1-fazowo to idealne rozwiązanie dla małych maszyn, gdzie bardzo istotną rolę grają wymiary i funkcjonalność.
Właściowości
Modele i specyfikacja
Sposób podłączenia

 Cennik falowników jednofazowych
Cennik rezystorów hamujących

Falowniki serii iC5 zasilane 1-fazowo to inteligentne urządzenie o małych wymiarach i wszechstronnym zastosowaniu. Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy sprawia, że przemiennik ten jest bardzo tanim i prostym rozwiązaniem regulacji prędkości obrotowej silników w wielu rodzajach maszyn i urządzeń.
Właściowości
Modele i specyfikacja
Sposób podłączenia

 Cennik falowników jednofazowych
Cennik rezystorów hamujących

 

Falowniki serii iG5A zasilane 1-fazowo to nowoczesne przemienniki częstotliwości ze sterowaniem bezczujnikowym wektorowym, wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, może być wykorzystywany w wielu trudnych aplikacjach. Łatwe programowanie, konkurencyjna cena oraz kompaktowe wymiary to jego dodatkowe zalety.
Właściowości
Modele i specyfikacja
Sposób podłączenia
 Cennik falowników jednofazowych
Cennik rezystorów hamujących

Przemienniki częstotliwości LS serii S100 zasilane 1-fazowo
to nowa seria o zmniejszonych gabarytach
i możliwości instalacji falowników jeden obok drugiego.
Posiadają:
– wbudowany filtr EMC C3,
– klawiaturę LED,
– proste funkcje PLC,
– wersja IP20.

Właściowości
Modele i specyfikacja

 Cennik falowników jednofazowych
Cennik rezystorów hamujących

Copyright © 1982-2013 - Kacperek, ul. Wolska 82a, 01-141 Warszawa, tel: (22) 632 24 45, All Right Reserved