Sprzęgła elastyczne (kłowe)

Sprzęgła elastyczne, inaczej zwane kłowymi, składają się z dwóch piast oraz wkładki elastycznej.
Piasty
sprzęgieł elastycznych dostarczane są w wykonaniu stalowym, aluminiowym lub żeliwnym

Piasty surowe wykonane są z otworem bazowym (standardowym), 
ale otwór i kanałek mogą być wykonane w innych na zamówienie klienta.
Wkładka elastyczna wykonana jest z poliuretanu.
Sprzęgła elastyczne przenoszą moment obrotowy przy tłumieniu drgań skrętnych
i nie przenoszą udarów powstających w wyniku nierównomiernej pracy silnika.
 
Sprzęgła elastyczne przy zachowaniu małych wymiarów
i wagi charakteryzują mały moment bezwładności oraz duży przenoszony moment obrotowy.


 CENNIK – SPRZĘGŁA ELASTYCZNE

 

Copyright © 1982-2013 - Kacperek, ul. Wolska 82a, 01-141 Warszawa, tel: (22) 632 24 45, All Right Reserved